Dielne v opravenom objekte Kláštora.

V uplynulom období sme pokračovali v komunikácii s remeselníkmi,
ktorí sa budú uchádzať o dielne v opravenom objekte Kláštora. Boli
to najmä výrobcovia medu a medových produktov, rezbári a stolári,
producenti výrobkov z hliny a drevených umeleckých hudobných
nástrojov. Aktualizovali sme našu databázu a zisťovali stav po
Korona kríze.

Na etapie kontrolnym nadal komunikowaliśmy się z
rzemieślnikami, którzy będą ubiegać się o pracownie w zrenomowanym obiekcie Klasztoru. Byli to przede wszystkim producenci miodu i wyrobów miodopochodnych, rzeźbiarze i stolarze, producenci wyrobów z gliny i drewnianych artystycznych instrumentów muzycznych. Zaktualizowaliśmy naszą databazę i dokonaliśmy rozeznania w stanie pokoronawirusowym.

Prebehla komunikácia s pánom Matúšom Gregom, ktorý je organizátor pravidelného sochárskeho workshopu. Podobná aktivita bude súčasťou našich podujatí. Komunikovali sme s pánom Petrom Javoríkom, ktorý ako dizajnér, prednáša moderný dizajn na univerzite v Krakove. Jeho víziou je mať vlastnú galériu - v exteriéri aj interiéri Kláštora. Prebrali sem možnú výmenu, či prezentáciu. Pokračovali sme v príprave podujatí.

Skontaktowaliśmy się z panem Matúšem Gregiem, który jest organizatorem regularnych warsztatów rzeźbiarskich. Działalność podobnego typu będzie tematem naszych wydarzeń. Skontaktowaliśmy się z panem Petrem Javoríkiem, który jako projektant, wykłada nowoczesne wzornictwo na uczelni w Krakowie. Zamyśla on mieć własną galerię - na zewnątrz i we wnętrzach Klasztora. Omówiliśmy ewentaulną możliwość wymiany, czy też prezentacji. Kontynuowaliśmy przygotowania do eventów.

Komunikovali sme aj s viacerými lokálnymi prevádzkovateľmi gastro
zariadení, ktoré sa zameriavajú na lokálnu kuchyňu. Náš cieľ je
osloviť aj potencionálnych prevádzkovateľov poľsko - slovenskej
kuchyne s cieľom ponúknuť ochutnávku jedál nášho regiónu
domácim i zahraničným návštevníkom. Náš región Šariš a
taktiež región Malopoľský sú veľmi bohaté na špeciality ktorých
základom sú suroviny typické pre danú oblasť. Ide v prvom rade o
jedlá zo zemiakov, kapusty, pohánkovej múky a lokálnej zeleniny.
Cieľom je aby návštevník nášho kláštora zachytil atmosféru
všetkými zmyslami. Teda nielen očami a ušami v remeselných
dielňach ale aj chuťou a vôňou v regionálnej kuchyni.

Kontaktowaliśmy się z kilkoma miejscowymi właścicielami lokali gastronomicznych, którzy się specjalizują w lokalnej kuchni. Naszym celem jest zaprosić również potencjalnych właścicieli lokali oferujących polsko-słowacką kuchnię, aby przygotowali ofertę degustacyjną potraw regionu dla turystów miejscowych i zagranicznych. Nasz region Šariš ale również Małopolska słyną z bogactwa dań sporządzanych z produktów właściwych dla danego obszaru. Chodzi przede wszystkim o dania z ziemniaków, kapusty, kaszy gryczanej i miejscowych warzyw. Cel spoczywa w tym, aby wiedzajacy nasz klasztor mógł poczuć atomosferę miejsca przez różne zmysły. To znaczy nie tylko oczami i uszami w pracowniach rzemieślniczych, ale też przez smak i zapach kuchni regionalnej.