Ciele projektu / Cele projektu

Nárast počtu zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach.

Vytvorenie nových cezhraničných produktov cestovného ruchu.

Nárast počtu osôb využívajúcich nové/zmodernizované/rozšírené cezhraničné kultúrne a ekologické produkty.

Nárast počtu cezhraničných produktov cestovného ruchu.

Po tejto časti ostáva "Obdobie realizácie".