Celková hodnota projektu / Wartość ogółem

3 403 725,00 EUR


Spolufinancovanie z fondov Európskej únie (85%  Európsky
fondregionálneho rozvoja)/ Współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej (85% funduszu europejskiego rozwój regionalny)
2 813 125,18 EUR