Partneri projektu

Vedúci partner
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
+421 54 486 21 22, www.bardejov.sk

Partner 1
Miasto Grybów
Rynek 12, 33-330 Grybów
+48 18 445 01 40, www.grybow.pl

Partner 2
Náš Bardejov o.z.
Františkánov 2960, 085 01 Bardejov
+421 903 749 577, www.nasbardejov.sk

Obdobie realizácie projektu
03/09/2018–31/01/2022

Celková hodnota projektu
3 757 205,05 €

Oprávnené výdavky
3 403 725 €

Neoprávnené výdavky
353 480,05 €

Financovanie z EFRR
2 813 125,18 €

    Partneri