Nový rok nám začína mesiac január, pomenovaný podľa rímskeho boha Janusa – boha dverí, brán, vchodov a symbolicky aj januárové potulky chcú pootvoriť ďalšiu kapitolu spoznávania bardejovských dejín.

Témou je Bardejov v 17. storočí, etapa života mesta plná zmien. Potulka nás vovedie do obdobia stavovských povstaní, povieme si ako sa odrazili v živote obyvateľov mesta, budeme hovoriť o radostiach, aj bolestiach, vojne a nestabilnom mieri, pohromách a tragédiách a potulku ukončíme rozprávaním o najvýznamnejšej zime v dejinách Bardejova.

3-grajciar Ferdinanda II averz a reverz
6-groš Jana II. Kazimíra (podľa J. Hunku)
Kostol sv. Egídia so zvonicou 1897 (podľa G. Drobniak)
Richtár Juraj Winter

BW photo: pidzej,com
color photo:  Michal Zborovijan