Bardejovské potulky
Žijeme v krásnom historickom meste a sme právom hrdí na to, že Bardejov neustále rozvíja historický odkaz svojich predkov. Zlatá medaila UNESCO za záchranu pamiatok nás všetkých nielen teší, ale aj zaväzuje. Napríklad aj k tomu, aby sme aspoň zbežne dokázali náhodnému návštevníkovi Bardejova čo to povedať o našich historických skvostoch. Ale ruku na srdce. Sme naozaj tak zbehlí v histórii mesta, aby sme také niečo dokázali? Aj preto – a vlastne hlavne preto – sa zrodila myšlienka predstaviť občanom mesta dávnu i nedávnu históriu Bardejova v tzv. Bardejovských potulkách. Príbeh potuliek sa začal písať v podaní našej rodáčky, nezabudnuteľnej Vlasty Graichmanovej, ktorá dlhé roky popularizovala úžasnú históriu nášho mesta. Dnešných pokračovateľov jej práce silno ovplyvnil aj Milan Kolcun, ktorý je originálnym a nenapodobniteľným sprievodcom v Košiciach. Ako by sme teda mohli Bardejovské potulky v krátkosti charakterizovať? Pod vedením archeológa, historika, hudobníka, a sprievodcu Mgr. Petra Harčara sa raz v mesiaci uskutočnia pešie potulky mestom. Každá potulka bude mať inú tému a inú trasu, často sa jej účastníci dostanú na bežne neprístupné miesta a dozvedia sa zaujímavosti z histórie i súčasnosti Bardejova a to za každého počasia. Tak teda príďte, tešíme sa na Vás každú tretiu nedeľu v mesiaci.
____________________________________________________________

Bardejov wanderings
We are living in a beautiful historical town that has been constantly developing the legacy of its ancestors, which makes us truly proud of it. UNESCO gold medal award for saving the town's historical sights is both honour and commitment. Commitment to be able to present Bardejov historical jewels to every random visitor. To be frank! Are we really able to present the history of our town? That is where the idea of Bardejov wanderings came into our minds – to acquaint the inhabitants with late and recent history of Bardejov. The story of wanderings started to be written by a town's native and unforgetable woman, Vlasta Graichmanova, who had been promoting amazing history of our town for ages. Present day followers of her work have also been strongly influenced by Milan Kolcun – singular and unique guide of the city of Košice. In a nutshell, how can we briefly characterize Bardejov wanderings then? The wanderings will take place once a month, under the guidance of archeologist, historian, musician and tourist guide Peter Harčar, M.A. Each wandering will have a different topic and pathway, its participants will have the chance to visit otherwise inaccessible places and find out interesting facts about historical and present day Bardejov, no matter what the weather. Do not hesitate and come, we are looking forward to seeing you every third Sunday of the month.