Októbrová potulka je venovaná mestskému opevnenie. Tejto téme sa budeme venovať už po tretí raz. Tento krát si povieme viac o najvyššej bašte bardejovského opevnenia, ktorá bašta bola „kráľovskou“, ako to bolo s mestskými bránami. Nebude chýbať ani legenda o tom, prečo sa naše mesto volá Bardejov, ako dlho sa napĺňala hradobná priekopa vodou. Viac si povieme o Dolnej bráne a napríklad aj o tom, čo je to predprseň.

obr. 1. Veduta Bardejova, autor V. Miškovský.
obr. 2. Červená bašta, 60-te roky 20. stor. (archív KPÚ PO).
obr. 3. Veľká bašta, stav pred obnovou 1956-1958 (archív KPÚ PO).
obr. 4. Dolná brána s barbakánom – rekonštrukcia (podľa Ing. Florekovej, archív KPÚ PO).
obr. 5.-15. Foto: Ferdinand Hažlinský