Májové potulky budú tak trochu hudobné. Budú totiž venované zvonom. Zvony vo viacerých kultúrach ako hudobné a zároveň kultové nástroje slúžia od staroveku pri vykonávaní náboženských obradov, na zvolávanie ľudí, či dokonca nadprirodzených bytostí.

Budeme si hovoriť o tom ako zvony vznikajú, o ich symbolike, o povestiach a poverách, o významných zvonároch, ktorý sa postarali o výrobu našich zvonov, budeme hovoriť aj o ďalších činnostiach, ktoré zvonári vykonávali. Samozrejme si pozrieme naše najväčšie bardejovské zvony. Povieme si aj o tradičnom ručnom zvonení, ktoré je dokonca v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

1. Zvonolejárska dielna v novoveku (zdroj. J. Gembický).
2. Drevný rapkáč z Mikovej (zdroj J. Gembický).
3. Jozef Pozdech (Minerva, 1869).
4. Zostavovanie formy bardejovského zvonu Urban (podľa Švihálek, 1997).
5. Praha – Maniny 1942. Vojnová rekvizícia zvonov (http://www.hlubocky.eu/wp-content/uploads/13-praha-maniny-1942.jpg).

6-20 foto: Miro Polča