Marec je okrem iného aj mesiacom knihy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je tohto mesačná potulka Knižná. Budeme si hovoriť o knihách a o našom meste. Ako sa v minulosti písalo, kto vedel písať, na čo sa písalo, ako to bolo s papierom, kto to boli skriptori, ako to bolo s knižnicami v našom meste, ktoré boli najstaršie, kedy vznikali, koľko ich bolo. Nezabudneme ani na bardejovské tlačiarne, ani na Bardejovský katechizmus, Gutgesela, či Klösa.

foto 1: Stredoveký pisár – scriptor
foto 2: Johannes Gutenberg
foto 3: Výroba knihy v 16. storočí
foto 4: Titulná Bardejovského katechizmu z roku 1581.
foto 5: Tiutulná strana Postily L. Stöckla z roku 1596.
foto 6–14: pidzej.com