Dokladov o osídlení nášho mesta v období praveku je viac. V múzeu sa nachádzajú nálezy pozostatkov mamutov – kly, stoličky, ale aj kamenné nástroje, ktoré pochádzajú z poslednej doby ľadovej – 20000 pr. Kr. Najvýraznejšie osídlenie je z mladšej doby bronzovej – 1400 – 1100 pr. Kr. – pilinská kultúra.  Ľudí v tomto období možno právom označiť za metalurgov a kovolejárov, pretože práve v tejto oblasti vynikali. Popri toku rieky Topľa sa v minulosti našlo množstvo depotov (pokladov) bronzových predmetov.

Z doby bronzovej je zachytené osídlenie už na 7 miestach v rámci historického jadra.

Obr.1. Mamuty z Barezovky (zdroj: internet, kresba Z. Burian).
Obr.2. Kamenné nástroje (podľa F. Blahuta, V. Budinský – Krička).
Obr.3. Zahĺbený objekt z doby bronzovej. Celok a detail (foto M. Comisso).
Obr.4. Nálezy z doby bronzovej – urna, torzo meča, kultový závesok (M. Novotná – Svedectvá predkov, Dejiny Bardejova).
Obr.4. Náramok a náhrdelník z doby rímskej (podľa: V. Budinský – Krička)