Bardejov po veľkom požiari v roku 1878, keď zhorelo celé mesto prišiel o svoje tzv. gotické strechy. Následne boli domy zastrešené „popožiarovými strechami“, podobnými ako sú dodnes napr. v Prešove. Jediným nedotknutým krovom je dnes krov mestskej radnice, nakoľko sa táto stavba nachádza v strede mesta a požiar ju nezasiahol. Dnešné strechy na námestí sú výsledkom obnovy, ktorá prebieha v meste od 2. polovice 20. storočia.

Súčasťou krovu je aj rumpál, ktorým sa dopravoval stavebný materiál počas výstavby.

obr. 1. Veduta Bardejova. Kresba V. Miškovský, podľa Caspara (archív KPÚ Prešov).
obr. 2. Rekonštrukcia striech v roku 1902 (Bardejov Retrospektíva).
obr. 3. Rekonštrukcia domov rok 1968-1969 (archív KPÚ Prešov).
obr. 4. Tesárska značka na krove v Radnici (foto Ľ. Suchý).