Bardejovskom raritou je gravitačný vodovod funkčný v rokoch 1423/1426 – 1963. Voda vedená v drevených potrubiach bola vedená z kopca Rúrna. 6 km drevených rúr spájaných železnými spojkami potom distribuovalo vodu do jednotlivých častí starého Bardejova. Voda bola aj súčasťou priekop mestského opevnenia. Zo severnej strany bola priekopa napájaná mlynským jarkom, ktorý bol odklonený z rieky Topľa a pomenovaný podľa mlynov, ktoré sa nachádzali na hornej a dolnej strane mesta.

Bardejovský vodovod je najstarší známy vodovod na Slovensku.