Hoci Bardejov nepatrí medzi veľkomestá predsa má množstvo naj. Nepochybne najväčšími dominantami historického jadra mesta je Bazilika sv. Egídia a radnica. Bazilika s najvyšším neogotickým oltárom na Slovensku, súborom 11 gotických oltárov, súsoším Golgoty je najvyššom stavbou mesta, mestská radnica je stavbou, na ktorej sa u nás prvý raz predstavuje renesančný sloh. Naj patrí aj mestskému vodovodu, ktorý bol azda najdlhšie fungujúcim dreveným gravitačným vodovodom v Európe (1423/1426 – 1963).

Hovorí sa, že Bardejov je najvýchodnejším mestom s čisto západnou kultúrou, v minulosti teda naše mesto tvorilo hranicu medzi západným a východným svetom.

obr. 1. Pôdorys historického jadra mesta Bardejov podľa v. Miškovského
obr. 2. Arkier bardejovskej radnice, kresba V. Miškovský (Gutek – Jiroušek, Radnica v Bardejove)

obr. 3. Výstavba veže Chrámu sv. Egídia, 1897 (Drobniak – Jiroušek, Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove)
obr. 4. Súsošie Golgoty
obr. 5. Časť ulice Dlhý rad okolo roku 1959 (http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=383609&page=25)